Nabídka služeb - Účetnictví a Finance

Účetnictví: Vyberte si, co Vás zajímá

Vedení účetnictví zahrnuje

 • zaúčtování dokladů
 • kontrola dokladů z hlediska daňové uznatelnosti
 • evidence závazků a pohledávek
 • vedení a tisk pokladní knihy a účetního deníku
 • evidence dlouhodobého hmotného majetku
 • sledování sald na bankovních účtech
 • Přiznání k dani z přidané hodnoty
 • Přiznání k dani z příjmu
 • Přiznání k silniční dani
 • sestavení účetní závěrky a účetních výkazů

Vedení daňové evidence zahrnuje

 • zpracování dokladů
 • kontrola dokladů z hlediska daňové uznatelnosti
 • evidenci závazků a pohledávek
 • vedení a tisk pokladní knihy a peněžního deníku
 • evidence dlouhodobého hmotného majetku
 • sledování sald bankovních účtů
 • Přiznání k dani z přidané hodnoty
 • Přiznání k dani z příjmu
 • Přiznání k silniční dani
 • zpracování přehledu o příjmech a výdajích pro zdravotní pojišťovnu
 • zpracování přehledu o příjmech a výdajích pro Českou správu sociálního zabezpečení

Daňovou evidenci vedou fyzické osoby, které se nestaly účetní jednotkou ve smyslu Zákona o účetnictví 563/91 Sb., jejichž roční obrat nepřesáhl za poslední kalendářní rok 25 milionů Kč, nejsou účastníky sdružení a nejsou zapsány v Obchodním rejstříku.

Zpracování mezd zahrnuje

 • měsíční zpracování mezd
 • sestavení přehledů pojistného
 • zpracování výplatních lístků (výplatní pásky) a mzdových listů
 • vystavení příkazu k úhradě
 • přihlášky, odhlášky zaměstnanců na OSSZ, MSSZ, ZP
 • roční vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
 • vystavení potvrzení o zaměstnání (zápočtový list) a ELDP
 • vystavení potvrzení o příjmu zaměstnance (na požádání)

Daňová přiznání

Možnost zpracovat i jednorázově
 • Přiznání k dani z příjmů fyzických osob
 • Přiznání k dani z příjmů právnických osob
 • Přiznání k dani z přidané hodnoty
 • Přiznání k dani silniční
 • Přiznání k dani z nemovitostí
 • Přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí
 • Přiznání k dani dědické
 • Přiznání k dani darovací