Snížení hotovostních plateb - Aktuality

Snížení hotovostních plateb

Poslaneckou sněmovnou prošla novela zákona o omezení plateb v hotovosti, která snížila částku, od níž musí být platba provedena bezhotovostně. Podstatnou změnou je snížení částky, od kdy musí být platba provedena bezhotovostně – ze současných 350 000 Kč se částka snižuje na 270 000 Kč. Pokud provede fyzická osoba platbu v rozporu se zákonem lze uložit pokutu do 500 000 Kč. U právnických osob a podnikajících fyzických osob lze uložit pokutu do 5 000 000 Kč. Pokuta se ukládá jak tomu, kdo platbu provedl, tak příjemci platby. Kontrolní činnost provádí finanční a celní úřady.