Sleva za umístění dítěte - Aktuality

Sleva za umístění dítěte

SLEVA ZA UMÍSTĚNÍ DÍTĚTE

Výše slevy za umístění dítěte odpovídá výši výdajů prokazatelně vynaložených poplatníkem za umístění vyživovaného dítěte poplatníka v daném zdaňovacím období v zařízení péče o děti předškolního věku včetně mateřské školy. Nárok se uplatňuje na základě potvrzení o skutečně uhrazených výdajích, které vystaví příslušné předškolní zařízení. K uplatnění dochází jednou ročně. Sleva za umístění dítěte se „nepřeklápí“ do daňového bonusu, nemůže být větší než vypočtená daňová povinnost.

  • za každé dítě lze uplatnit slevu maximálně do výše minimální mzdy stanovené k počátku příslušného zdaňovacího období – v roce 2014 je to 8 500 Kč, v roce 2015 bude činit maximální částka 9 200 Kč
  • slevu lze uplatnit již za zdaňovací období 2014