Změny ve zdravotním pojištění od 1.ledna 2015 - Aktuality

Změny ve zdravotním pojištění od 1.ledna 2015

Minimální vyměřovací základ OSVČ představuje dvanáctinásobek 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství. Pro rok 2015 činí průměrná měsíční mzda 26 611 Kč. Minimální měsíční vyměřovací základ pro všechny měsíce roku 2015 je tudíž 13 305,50 Kč. Z toho je minimální měsíční záloha na pojistné rovna částce 1 797 Kč.